Nacionalni projekti

Projekti Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije:

 • Naziv projekta: Konzervaciona strategija za očuvanje zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta u Srbiji – osolike muve (Diptera: Syrphidae) kao model organizmi, Broj projekta: ОИ173002, Rukovodilac: Prof. dr Ante Vujić, Period realizacije: 2011-2017.
 • Naziv projekta: Biosensing tehnologije i globalni sistem za kontinuirana istraživanja i integrisano upravljanje ekosistema, Broj projekta: III43002, Rukovodilac: Prof. dr Miroslav Vesković, Period realizacije: 2011-2017.
 • Naziv projekta: Povećanje tržišnog značaja krmnih biljaka oplemenjivanjem i optimizacijom tehnologije proizvodnje semena, Broj projekta TR 31024, Rukovodilac: Prof. dr Đura Karagić, Period realizacije: 2011-2017.
 • Naziv projekta: Poboljšanje linija, hibrida i tehnologije gajenja šećerne repe, Broj projekta: MPNTR – 31015, Rukovodilac: Prof. dr Nevena Nagl, Period realizacije: 2011-2014.
 • Naziv projekta: Diverzitet flore panonskog dela Srbije, ugroženost širenjem invazivnih korova i njihov uticaj na zdravlje ljudi, Rukovodilac: Prof. dr Pal Boža, Period realizacije: 2006-2010.
 • Naziv projekta: Monitoring biodiverziteta u zaštićenim delovima prirode, Rukovodilac: Prof. dr Smiljka Šimić, Period realizacije: 2002-2004.

Projekt Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj:

 • Naziv projekta: Genetički resursi Vojvodine u funkciji održivog upravljanja ekosistemima, Broj 114-451-2173/2011-01
 • Naziv projekta: Evaluacija ekoloških mreža u cilju efikasnije zaštite prirode u AP Vojvodini, Broj 114-451-2169/2016, Rukovodilac: dr Ante Vujić), Period realizacije: 2016-2019.
 • Naziv projekta:  Kupine (Rubus fruticosus agg) – Utvrđivanje potencijala neiskorišćenih prirodnih resursa AP Vojvodine. Broj projekta: 114-451-660/2016-03, Rukovodilac: dr Anačkov Goran, Period realizacije: 2016.
 • Naziv projekta: Anatomska karakterizacija kolekcije divljih suncokreta, kao potencijalnog genofonda za oplemenjivanje gajenog suncokreta u Vojvodini. Broj projekta: 114-451-2126/2016-03, Rukovodilac: dr Jadranka Luković, Period realizacije: 2016-2019.
 • Naziv projekta: Genetički resursi agroekosistema Vojvodine u funkciji razvoja održive poljoprivrede, Period realizacije: 2011-2014.
 • Naziv projekta: Održanje biodiverziteta u centrima raznovrsnosti (“HOT SPOTS”) Balkanskog i Iberijskog poluostrva (Insecta: Diptera: Syrphidae), Period realizacije: 2005-2008.

Comments are closed.