Laboratorija za sistematiku biljaka i fitogeografiju

Botanička istraživanja su usmerena na taksonomsku analizu autohtone flore južnih delova Panonske nizije i Balkanskog poluostrva, na monitoring endema, relikata, retkih i ugroženih vrsta. Tekuća floristička istraživanja uključuju analizu biogeografskog značaja i taksonomskog statusa ugroženih i potencijalno ugroženih taksona. Istraživanja invazionih vrsta, kao faktora narušavanja staništa i smanjanja genetičke varijabilnosti odvijaju se kroz posmatranje odabranih invazionih vrsta, njihovog rasprostranjenja, tipa staništa gde se najčešće pojavljuju, gustine populacije, njene strukture i pravaca promena.

kontakt osoba:

Comments are closed.