Zaštita prirode

Područja predložena za zaštitu

 

  • Nacionalni park “Fruška gora”

Tokom 48 godina istraživanja familije osolikih muva (Diptera: Syrphidae) na području NP “Fruška gora” utvrđeno je 210 vrsta od kojih su mnoge endemske i reliktne. Pet najvažnijih lokaliteta za očuvanje ovih vrsta je odabrano za zaštitu Rokov potok na Glavici, Ležimir, Velešića potok, Stari Ledinci, i banja Kulina. Među ovim vrstama se nalazi nekoliko predloženih za listu prirodnih retkosti Srbije. Navedeni lokaliteti su predloženi od strane Zavoda za zaštitu prirode Republike Srbije i zaštićeni kao strogi rezervati prirode tokom 2004. godine. Ovo je prvi slučaj zaštite nekog staništa u Evropi na osnovu diverziteta faune osolikih muva.

 

  • Specijalni rezervat prirode “Pašnjaci velike droplje”

Istražujući Specijalni rezervat prirode “Pašnjaci velike droplje” tim istraživača entomologa, koji vodi prof. dr Ante Vujić, sa Departmana za biologiju i ekologiju, Univerziteta u Novom Sadu, pronašao je novu vrstu osolikih muva (familija Syrphidae). Ova vrsta, za koju se do nedavno nije znalo da postoji, nazvana je Eumerus pannonicus Ricarte, Vujić & Radenković, 2016. Najsličnija je vrsti Eumerus bactrianus, sa tipskim lokalitetom u Tadžikistanu, ali se od nje jasno razlikuje na osnovu brojnih morfoloških karaktera (oblika antena, građe genitalnog aparata mužjaka…).Osolika muva Eumerus pannonicus nađena je na rubnom delu Rezervata, hraneći se na cvastima kukute (Conium maculatum L.). Tokom istraživanja nađene su samo dve jedinke, mužjak i ženka. Terenska istraživanja su sprovedena tokom maja i juna 2014. godine, a laboratorijske analize kojima se utvrdilo da se radi o novoj vrsti za nauku su završene krajem 2015. godine.

Budući da se radi o novoj vrsti fitofagnog roda Eumerus, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode će u saradnji sa istraživačkim timom prof. dr Ante Vujića i upravljačem Rezervata sprovesti dodatne mere zaštite njenog tipskog lokaliteta. Postoji verovatnoća da se vrsta nađe i u drugim delovima Rezervata, kao i na drugim očuvanim stepskim staništima u Panonskoj niziji, za šta su potrebna dalja istraživanja.

Ovaj izuzetan nalaz dodatno ističe značaj SRP “Pašnjaci velike droplje”, čije su temeljne vrednosti jedina populacija velike droplje (Otis tarda) u Srbiji, kao i najočuvaniji kompleks travnih staništa u Vojvodini. Sada se zna da je ovaj Rezervat ključan za očuvanje vrste Eumerus pannonicus, kao nedeljivog segmenta svetske biološke raznolikosti. Još jednom se potvrđuje važnost očuvanja naših zaštićenih područja, koja su vrednija više nego što znamo ili naslućujemo.

Tekst preuzet sa sajta Pokrajinskog zavoda za zašitu prirode 

 

  • Morinjski zaliv, Boka Kotorska (Crna Gora)

Na osnovu 18 godina istraživanja, na inicijativu CBBC-a, jedan mediteranski loklaitet je predložen za zaštitu od strane Zavoda za zaštitu prirode Crne Gore. U pitanju je jedan izuzetno mali lokalitet po površini (samo 1 km2), ali sa raznovrsnim tipovima ekosistema u kojima se mogu naći brojni drevno-mediteranski relikti. Na ovom prostoru je zabeleženo 132 vrste osolikih muva (od 192 vrste do sada poznate za ceo mediteranski pojas na Balkanskom poluostrvu). Pet vrsta je novih za nauku, a za 32 vrste je ovo jedini lokalitet na kojima su nađene u Crnoj Gori. Ovaj predlog o zaštiti je podržan od strane Trećeg međunarodnog Simpozijuma o familiji Syrphidae (Leiden, Holandija, 2005).

 

Podsticanje održivog razvoja

 

Dr Ante Vujić je član Radne grupe za zaštitu životne sredine i upravljanje prirodnim resursima, u procesu izrade Nacionalne strategije održivog razvoja Crne Gore u organizaciji i podršku: Vlade Republike Crne Gore, Ministarstva za zaštitu životne sredine i uređenje prostora; Programa za životnu sredinu Ujedinjenih nacija, UNEP, Koordinacioni centar mediteranskog akcionog plana, MAP; Vlade Republike Italije, Ministarstva životne sredine i teritorije i Programa za razvoj Ujedinjenih nacija, UNDP, LO Podgorica

 

Održivi turizam (aktivnosti na propagiranju ekoturizma)

U toku je realizacija nekoliko projekata koje CBBC stručno podržava, a koji razvijaju ekoturističku ponudu vezanu za neka zaštićena prirodna dobra:

NP Fruška gora, NP Đerdap, Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje.

 

 

Comments are closed.