Publikovana prva lista osolikih muva Predela izuzetnih odlika ”Vlasina”

Vrhunski časopis nacionalnog značaja Acta entomologica Serbica objavio je rad: Hoverfly fauna (Diptera: Syrphidae) of the landscape of outstanding features ”Vlasina”, autora Tamare Tot, Mihailo Vujić, Laura Likov, Zorica Nedeljković, Snežana Radenković, Ante Vujić. U radu je data prva lista osolikih muva Predela izuzetnih odlika ”Vlasina”. Tokom višegodišnjih terenskih istraživanja…

Detaljnije