Istraživači

dr Ante Vujić
redovni profesor
EmailDBE-PMF
dr Snežana Radenković
redovni profesor
EmailDBE-PMF
dr Jadranka Luković
redovni profesor
EmailGoogle Scholar
dr Dubravka Milić
redovni profesor
EmailResearchGate
dr Mihajla Đan
redovni profesor
EmailDBE-PMF
dr Goran Anačkov
redovni profesor
EmailDBE-PMF
dr Lana Zorić
redovni profesor
EmailResearchGateGoogle Scholar
dr Jelena Ačanski
viši naučni saradnik
EmailResearchGateGoogle Scholar
dr Andrijana Andrić
viši naučni saradnik
EmailResearchGate
dr Predrag Radišić
naučni saradnik
dr Branko Šikoparija
naučni savetnik
dr Nataša Kočiš Tubić
viši naučni saradnik
dr Zlata Markov Ristić
naučni saradnik
dr Ana Grković
naučni saradnik
dr Marija Miličić
naučni saradnik
Email
dr Dimitrije Radišić
docent
dr Laura Likov
naučni saradnik
dr Sanja Veselić
docent
dr Tijana Nikolić Lugonja
naučni saradnik
dr Dušanka Vujanović
naučni saradnik
dr Sonja Mudri-Stojnić
naučni saradnik
Email
dr Snežana Popov
naučni saradnik
dr Dunja Karanović
docent
EmailDBE-PMFResearchGate
dr Ljiljana Šašić Zorić
naučni saradnik
dr Tamara Tot
naučni saradnik
dr Marina Janković Milosavljević
naučni saradnik
EmailResearchGate
MSc Lea Milinski
Istraživač saradnik
dr Maja Arok
naučni saradnik
EmailResearchGate
MSc Milica Ranković Perišić
istraživač saradnik
MSc Anja Kočić
istraživač saradnik
MSc Aleksandra Đorđević
istraživač pripravnik
MSc Tea Skendžić
istraživač pripravnik
MSc Nikola Veljković
istraživač pripravnik

Comments are closed.