Laboratorija za palinologiju

Izučavanje procesa polinacije povezuje brojne discipline kao što su botanika, entomologija i ekologija. CBBC tim je usmeren na aero-, antomo-, i melisopalinologiju u cilju proširenja nivoa znanja o ponašanju i ekologiji insekata i njihovih veza sa biljkama. U laboratoriji se odvijaju istrađivanja polena sakupljenog sa integumenta i analizom polena u ishrani, utvrđivanje sadržaja polena iz meda sa zaštićenih prirodnih dobara, kao i sa poljoprivrednih površina,

Laboratorija za palinologiju ima razvijenu mrežu monitoringa alergenog polena. (www.nspolen.com).

Comments are closed.