Laboratorija za genetiku

 
Istraživanje genetičke varijabilnosti insekatskih vrsta Balkanskog poluostrva predstavljaju osnovu za utvrđivanje okvira vrsta, otkrinje genetičkih markera, analizu genetičke povezanosti izolovanih konspecifičnih populacija i analizu evolutivnih veza. Dijagnostički značaj nuklearnih alozimskih lokusa kao kriterijum za utvrđivanje genetičke diferencijacije i evolutivne nezavisnosti se široko koristi u sistematici i evolutivnim istraživanjima, kao i pri definisanju konzervacionih jedinica. Izučavanje genetičke varijabilnosti prostorno i vremenski izolovanih populacija daje odgovore na pitanja o razumevanju mikroevolutivnih procesa. Utvrđivanje potencijalne efikasnosti selekcije i mogućnosti evolucionih promena u populacijama osolikih muva imaju posebnu važnost za utvrđivanje konzervacione politike.

Alozimski markeri se koriste za:

  1. karakterizaciju balkanskih endema;
  2. kvantifikaciju genetičke varijabilnosti populacija u cilju predviđanja dugoročnog evolutivnog uspeha istraživanih vrsta
  3. analizu genetičke diferencijacije između konspecifičnih populacija i utvrđivanje evolutivnih mehanizama koji determinišu genetičku divergenciju geografski udaljenih populacija iz različitih biogeografskih regiona Balkanskog poluostrva
  4. utvrđivanje genetičkih veza između pojedinih grupa vrsta na Balkanu.

Comments are closed.