Entomološka zbirka

U okviru Centra postoji najveća zbirka vrsta iz familije osolikih muva (Diptera: Syrphidae) na prostoru jugoistočne Evrope.

Zbirka sadrži oko 80.000 primeraka iz 420 vrsta sa nekoliko hiljada lokaliteta širom Balkanskog poluostrva. U zbirci se nalaze tipski primerci 25 vrsta opisanih sa Balkanskog poluostrva. Pored toga u zbirci postoje primerci dodatnih 80 palearktičkih vrsta.

Comments are closed.