MSc Marina Janković, istraživač pripravnik

Departman za biologiju i ekologiju, PMF, Univerzitet u Novom Sadu

E-mail: marina.jankovic.2904@gmail.com

Website:
▸ ResearchGate

 

Oblast istraživanja: Konzervacija, Zaštićene i strogo zaštićene vrste, Vrste od značaja za konzervaciju, Procena područja značajnih za opstanak vrsta.

 

Kratka biografija:

Marina Janković je student je doktorskih studija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu iz oblasti ekologije. Izabrana je u zvanje istraživač pripravnik 2016. godine. U okviru istraživanja bavi se procenom definisanih područja značajnih za opstanak vrsta osolikih muva od konzervacionog značaja, kao i statusa zaštićenih, strogo zaštićenih i vrsta osolikih muva koja će biti predložene za zaštitu. Volonter je organizacije WWF Serbia. Koautor je jednog naučnog rada i tri saopštenja sa skupova međunarodnog značaja.

 

Odabrane publikacije:

2019

Marina Janković, Marija Miličić, Zorica Nedeljković, Milovac Željko, Jelena Ačanski, Ante Vujić (2019) Diversity and Structure of Hoverfly (Diptera: Syrphidae) Communities in Agricultural Areas in Vojvodina Province (Serbia) A Case Study on Brassica napus L., Journal of the Entomological Research Society 21(2), p. 1-16, url

2018

Marija Miličić, Marina Janković, Tamara Tot, Zorica Nedeljković, Snežana Popov, Bojana Ivošević, Snežana Radenković, Ante Vujić (2018) New Findings of Hoverfly Fauna (Diptera: Syrphidae) of the Western Part of Serbia (Zlatibor and Raška Districts), ACTA ENTOMOLOGICA SERBICA 23(2), url, doi:10.5281/ZENODO.2549536

Marija Miličić, Marina Janković, Dubravka Milić, Snežana Radenković, Ante Vujić (2018) Strictly protected species of hoverflies (Diptera: Syrphidae) in Serbia in the face of climate change, Matica Srpska Journal for Natural Sciences(135), p. 53-62, url, doi:10.2298/ZMSPN1835053M

Marina Janković, Marija Miličić, Jelena Ačanski, Miloš Miklja, Snežana Radenković, Ante Vujić, Dubravka Milić (2018) Environmental analysis of conservationally significant Eumerus and Platycheirus species (Diptera: Syrphidae) in Serbia, Matica Srpska Journal of Natural Sciences Archives(134), p. 77-88, url, doi:10.2298/ZMSPN1834077J

2017

Dubravka Milić, Marina Janković, Ana Grković, Snežana Radenković, Marija Miličić, Jelena Ačanski, Ante Vujić (2017) Environmental niches of species from genera Eumerus Meigen and Platycheirus Lepeletier & Serville (Diptera, Syrphidae) designated as important for conservation in Serbia, 9th International Symposium on Syrphidae, p. 47

Marina Janković, Marija Miličić, Snežana Radenković, Ante Vujić (2017) Additional hoverfly species (Diptera, Syrphidae) will be suggested for protection in Serbia!, 9th International Symposium on Syrphidae, p. 33

Ana Grković, Marina Janković, Jelena Ačanski, Ante Vujić, Snežana Radenković (2017) Diversity and distribution of the genus Eumerus Meigen (Diptera, Syrphidae, Merodontini) on the Balkan Peninsula, 9th International Symposium on Syrphidae, p. 32

2016

Ante Vujić, Snežana Radenković, Tijana Nikolić, Dimitrije Radišić, Sonja Trifunov, Andrijana Andrić, Zlata Markov, Snežana Jovičić, Sonja Mudri-Stojnić, Marina Janković, Predrag Lugonja (2016) Prime Hoverfly (Insecta: Diptera: Syrphidae) Areas (PHA) as a conservation tool in Serbia, Biological Conservation 198, p. 22-32, doi:10.1016/j.biocon.2016.03.032

Comments are closed.