National projects

Projects of Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia

 • Project title: Konzervaciona strategija za očuvanje zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta u Srbiji – osolike muve (Diptera: Syrphidae) kao model organizmi, No. ОИ173002, Coordinator: Prof. dr Ante Vujić, Duration: 2011-2017.
 • Project title: Biosensing tehnologije i globalni sistem za kontinuirana istraživanja i integrisano upravljanje ekosistema, No. III43002, Coordinator: Prof. dr Miroslav Vesković, Duration: 2011-2017.
 • Project title: Povećanje tržišnog značaja krmnih biljaka oplemenjivanjem i optimizacijom tehnologije proizvodnje semena, No. TR 31024, Coordinator: Prof. dr Đura Karagić, Duration: 2011-2017.
 • Project title: Poboljšanje linija, hibrida i tehnologije gajenja šećerne repe, No. MPNTR – 31015, Coordinator: Prof. dr Nevena Nagl, Duration: 2011-2014.
 • Project title: Diverzitet flore panonskog dela Srbije, ugroženost širenjem invazivnih korova i njihov uticaj na zdravlje ljudi, Coordinator: Prof. dr Pal Boža, Period realizacije: 2006-2010.
 • Project title: Monitoring biodiverziteta u zaštićenim delovima prirode, Coordinator: Prof. dr Smiljka Šimić, Duration: 2002-2004.

Projects of  Provincial Secretariat for Higher Education and Scientific Research

 • Project title: Genetički resursi Vojvodine u funkciji održivog upravljanja ekosistemima, No.114-451-2173/2011-01
 • Project title: Evaluacija ekoloških mreža u cilju efikasnije zaštite prirode u AP Vojvodini, No. 114-451-2169/2016, Coordinator: dr Ante Vujić), Duration: 2016-2019.
 • Project title: Kupine (Rubus fruticosus agg) – Utvrđivanje potencijala neiskorišćenih prirodnih resursa AP Vojvodine. No. 114-451-660/2016-03, Coordinator: dr Anačkov Goran, Duration: 2016.
 • Project title: Anatomska karakterizacija kolekcije divljih suncokreta, kao potencijalnog genofonda za oplemenjivanje gajenog suncokreta u Vojvodini. No. 114-451-2126/2016-03, Coordinator: dr Jadranka Luković, Duration: 2016-2019.
 • Project title: Genetički resursi agroekosistema Vojvodine u funkciji razvoja održive poljoprivrede, Duration: 2011-2014.
 • Project title:  Održanje biodiverziteta u centrima raznovrsnosti (“HOT SPOTS”) Balkanskog i Iberijskog poluostrva (Insecta: Diptera: Syrphidae), Duration: 2005-2008.

Comments are closed.