Novi podaci u oblasti taksonomije i sistematike roda Eumerus

Objavljena je nova publikacija CBBC grupe u istaknutom međunarodnom časopisu iz oblasti zoologije – Zoologischer Anzeiger. Publikacija barata sa jednim od najbrojnijih rodova familije osolikih muva (red Dvokrilci) dajući opis za dve nove vrste za nauku – Eumerus montanum, visokoplaninsku vrstu sa Durmitora i planina kontinentalne Grčke i vrstu E. rubrum, endema Peloponeza.

Pored toga, studija definiše i opisuje tri grupe vrsta ovoga roda što daje još veći doprinos rasvetljavanju taksonomije i sistematike ovog nedovoljno poznatog a ekološki veoma značajnog roda. Detalji o publikaciji se nalaze na linku www.sciencedirect.com

Leave a Reply