Nagrada za naučni rad u časopisu sa najvećim impakt faktorom

Članovi CBBC docent dr Dimitrije Radišić i naučni saradnik dr Sonja Mudri-Stojnić dobitnici su nagrade za objavljeni naučni rad u časopisu sa najvećim impakt faktorom u kategoriji nastavnika i naučnih radnika na Departmanu za biologiju i ekologiju u 2023. godini.

Čestitamo!

Comments are closed.